با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه ازادرودهن

2 استادیارگروه روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه ازاداسلامی رودهن ،ایران

3 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: درد مزمن بر نوع تفکر، عملکرد و احساس فرد تأثیر گذاشته، باعث بروز محدودیت­های گوناگون در زندگی فرد می­شود. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ادراک درد بر اساس تروما در دوران کودکی با میانجی‌گری تنظیم هیجان در افراد مبتلا به درد مزمن بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی به روش مدل­یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) است. از بین مراجعین به کلینیک‌های درد شهر تهران در سال ۱۳۹۹ تعداد 300 بیمار مبتلا به درد مزمن به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به‌کاررفته در این پژوهش شامل پرسشنامه­های تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و کرایج (CERQ)، ترومای کودکی برنستاین (CTQ) و مقیاس بصری سنجش درد (VAS) بود. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای spss و Amos استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرکدام از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان در رابطه بین ادراک درد و ترومای کودکی مبتلایان به درد مزمن نقش میانجی ایفا می­کند. نتیجه‌گیری: گرایش افراد به بهره­گیری از راهبردهای مثبت یا منفی تنظیم شناختی هیجان می­تواند به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در تأثیر ترومای کودکی بر میزان ادراک درد مزمن باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Pain Perception based Childhood Trauma Mediated by Emotional Regulation in People with Chronic Pain

نویسندگان [English]

  • MONA ABBASI 1
  • hayede saberi 2
  • Afsane Taheri 3

1 PhD student in Health PsychologyAzarudan Roodehen University

2 Associate professor Department of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Roodehen, Iran.

3 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Objective: Chronic pain affects a person's thinking, performance and feelings, causing various limitations in a person's life. The aim of this study was to determine the relationship between pain perception based on childhood trauma and mediated emotion regulation in people with chronic pain. Method: The method of the present study is a descriptive correlational method of structural equation modeling (path analysis). From patients referred to pain clinics in Tehran in 1399, 300 patients with chronic pain were selected by convenience sampling. The instruments used in this study included Granfsky and Craig's Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Bernstein Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) and Visual Pain Scale (VAS). SPSS and Amos software were used to analyze the data. Findings: The results indicate that each of the positive and negative emotion regulation strategies plays a mediating role in the relationship between pain perception and childhood trauma in patients with chronic pain. Conclusion: The tendency of individuals to use positive or negative cognitive emotion regulation strategies can be a determining factor in the impact of childhood trauma on the perception of chronic pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain Perception
  • Childhood Trauma
  • Emotion Regulation
  • Chronic Pain
ابراهیمی، ح؛ دژکام، م؛ ثقه‌الاسلام، ط. (1392). تروماهای دوران کودکی و اقدام به خودکشی در بزرگسالی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۱۹ (۴)، ۲۷۵-۲۸۲.
امامدوست، ز؛ تیموری، س؛ خوی‌نژاد، غ ر و رجایی، ع ر. (1399). مقایسه اثربخشی شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن­آگاهی و واقعیت درمانگری بر تنظیم شناختی هیجان در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم. مجلۀ علوم روانشناختی. 19(59)،647-655.
بهرامی، آ؛ محققی، ح و یعقوبی، ا. (1396). تأثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی والدین کودکان اوتیسم. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، 7(26)، 133-147.
پورشهریار، ح؛ علی‌زاده، ح؛ رجایی‌نیا، ک. (1397). تجربه آزار هیجانی کودکی و ویژگی­های اختلال شخصیت مرزی در بزرگسالی: نقش واسطه­ای سبک‌های دلبستگی و تنظیم هیجانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), 24(2), 153-162.
جوادیان، ر؛ خالقی، ل؛ فتحی، م. (1397). اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر عاطفه منفی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند معلول. نشریه روان پرستاری. 6(5)،25-32.
حسینی، ک. (1398). بررسی مدل معادلات ساختاری ترومای کودکی و تحریف­های شناختی با علائم بالینی اختلال وسواسی- جبری: با آزمون نقش واسطه­ای تنظیم هیجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
خجوی، ز؛ رستمی، ر؛ هادی زاده شالدهی، م؛ پورخاقان، ف. (1398). پیش­بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعه سازی درد و روان‌رنجورخویی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله روان‌شناسی سلامت. 8(32)، 25-40.
خسروی، ص و پژوهش، ز. (1396 الف). بررسی رابطه ترومای دوران کودکی با تنظیم شناختی هیجان در افراد اقدام کننده به خودکشی، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره. اصفهان.
خسروی، ص؛ پژوهش، ز. (1396 ب). ارتباط سیستم­های مغزی­رفتاری با تنظیم شناختی هیجان: با نقش واسطه­ای ترومای دوران کودکی در افراد اقدام کننده به خودکشی، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره، اصفهان.
رضایی، ز؛ فتح، ن. (1399). بررسی نقش واسطه­ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی خلقی، ادراک درد و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بیماران مبتلا به درد مزمن. روش­ها و مدل­های روانشناختی.11(40)،27-40.
شفیعی، ا؛ فخاریان، ا؛ امیدی، ع؛ اکبری، ح و دل­پیشه، ع. (1394). مشکلات تنظیم هیجانات در بیماران آسیب مغزی خفیف در مقایسه با افراد سالم. مجله علوم پزشکی دانشگاه ایلام.23 (7)،132-143.
صبور، س؛ کاکابرایی، ک. (1395). اثربخشی گروه­درمانی پذیرش و تعهد بر میزان علائم افسردگی، استرس و شاخص­های درد در زنان مبتلا به درد مزمن. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری. (4)،9-1.
عربی، ا؛ باقری، م. (1396). نقش میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان بین شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلال درد مزمن. مجله روان­شناسی سلامت.6(22)،72-87.
علوی، ع؛ اصغری مقدم، م ع؛ رحیمی‌نژاد، ع؛ فرهانی، ح و؛ علامه، ز. (1395). رابطه‌ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه­ای مشکلات بین فردی. اندیشه و رفتار، 11(41)،27-39.
کربلایی، م؛ یزدانبخش، ک؛ کریمی، پ. (1400). پیش­بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تنظیم هیجان، انعطاف­پذیری شناختی و ذهن­آگاهی در مبتلایان به سرطان. مجله روانشناسی سلامت.10(37)،141-160.
کیانی، س؛ صباحی، پ؛ مکوند حسینی، ش؛ رفیعی­نیا، پ؛ آل بویه، م ر (1399). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی ‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن. مجله روان‌شناسی سلامت. 36،133-150.
متین، ح؛ اخوان غلامی، م و احمدی، ص. (1397). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تعامل والد-کودک مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 8 (1)،70-89.
محسن‌آبادی ح، فتحی آشتیانی ع. (1400). بررسی ویژگی‌‌های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی (CERQ -18). پایش. 20 (2):178-167.
محمد، ن؛ حاتمی، م؛ نیکنام؛ م. (1400). مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و نظم‌جویی فرایندی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه. مجله روانشناسی سلامت.10(37)،126-109.
وصال، م و نشاط دوست، ح. (1398). فراتحلیل بررسی اثربخشی درمان‌های روان‌شناختی درد مزمن بر کاهش درد (مقالات سال‌های 85 تا 97). 1(3)،22.40.
یادآوری، م؛ نادری، ف؛ مکوندی، ب و حافظی، ف ر. (1399). اثربخشی فراشناخت درمانی بر فاجعه­سازی درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن. مجله مطالعات ناتوانی. (10)،134.
یزدانفر، م؛ منشئی، غ ر؛ قمرانی، ا. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر مدل راهبردهای تنظیم هیجانی بر اضطراب درد در بیماران مبتلا به بیماری آرتریت‌روماتوئید. بیهوشی و درد. ۱۱ (۳): ۴۳-۵۶.
Balzarotti, S., Biassoni, F., Villani, D., Prunas, A., & Velotti, P. (2016). Individual differences in cognitive emotion regulation: Implications for subjective and psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 17(1), 125-143.
Barsky, A.J., Orav.E., & Bates,D.W. (2015). Somatization increases medical utilization and cots independent of psychiatric and medical   comorbidity.   Archives   of  General psychiatry,62(8).903_910.
Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T., & Zule, W. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. Child Abuse and Neglect, 27 (2), 169-190.
Beutel, M.E., Tibubos, A.N, Klein, E., Schum,Tzer,G.Reiner,I., Kocalevent, R.D., & Brahler, E. (2017). Childhood odversties and distress the rool of resilience in a representative sample plosone, 12(3).  Doi.org/ 10.1371/ journal.pone.or , 173826. (Masters thesis,University of Arkan, Fayetteville).
Carleton RN, Afifi TO, Taillieu T, Turner S, El- Gabalawy R, Sareen J, & Asmundson GJG. (2018). Anxietyrelated psychopathology and chronic pain comorbidity among public safety personnel. Journal of anxiety disorders, 55: 48-55.
Carvalho Fernando S, Beblo T, Schlosser N, Terfehr K, Otte C, Lowe B, et al. (2014). The impact of self-reported childhood trauma on emotion regulation in borderline personality disorder and major depression. J Trauma Dissociation. 15(4):384- 401.
Cong X., Russel B, Lucas R (2021). The Role of Emotion Regulation in Pain Management Among Women From Labor to Three Months Postpartum: An Integrative Review. Pain Management Nursing.30.
Elbers, J., & Batista, B. (2016). Medically unexplained symptams associated with adverse childhood events, Neuorology 86(16). p6.340.
Feingold D, Brill S, Goor-Aryeh I, Delayahu Y, & Lev- Ran S. (2018). The association between severity of depression and prescription opioid misuse among chronic pain patients with and without anxiety: A cross-sectional study. Journal of affective disorders. 235: 293-302.
Filkowski  M , Olsen R , Duda  B ,Wanger T , Sabatinelli D.(2017).Sex differences in emotional perception: Meta analysis of divergent activation. 15;147:925-933.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40, 1659-1669.
Gatchel, R.J., Peng, Y.B., Peters, M.L., Fuchs, P.N., and Turk, D.C. (2007). The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions. Psychol. Bull. 133, 581–624.
Gilam G, Gross J, Wager T, Keefe K, Mackey S. (2020). What Is the Relationship between Pain and Emotion? Bridging Constructs and Communities.Neuron.107,17-21.
Gormsen L, Rosenberg R, Bach FW, Jensen TS. (2010). Depression, anxiety, health-related quality of life and pain in patients with chronic fibromyalgia and neuropathic pain. European Journal of Pain. 14(2):127.e1-.e8.
Gregoire S, Lachance L, Taylor G. (2015). Mindfulness, mental health and emotion regulation among workers. International Journal of Wellbeing. 5(4): 96-119.
Gross J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Directions in Psychological Science, 10(6):214-19.
Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. (2011). Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care Res (Hoboken).63 (11),240-52.
Hazinski MF. (2013). Analgesia, sedation, and neuromuscular blockade. 3rd ed. Chapter 5:Nursing care of the critically ill child. Elsevier Mosby. 78.
Hinze V, Ford T, Evans R, Gjelsvik  B, Crane C.(2021). Exploring the relationship between pain and self-harm thoughts and behaviours in young people using network analysis, Published by Cambridge University Press. 
Huh HJ, Kim KH, Lee HK, Chae JH. (2017). The relationship between childhood trauma and the severity of adulthood depression and anxiety symptoms in a clinical sample: The mediating role of cognitive emotion regulation strategies. Journal of affective disorders. 213: 44-50.
Khera T, Rangasamy R. (2021). Cognition and Pain: A Review. Front. Psychol. 12:673962. doi: 10.3389/fpsyg.2021.673962.
Krishnan, A., Woo, C.W., Chang, L.J., Ruzic, L., Gu, X., Lo´ pez-Sola, M., Jackson, P.L., Pujol, J.,  Fan, J., and Wager, T.D. (2016). Somatic and vicarious pain are represented by dissociable multivariate brain patterns. eLife 5, e15166.
Mackey, S., and Kao, M.-C. (2019). Managing twin crises in chronic pain and prescription opioids. BMJ 364, l917.
Mansourifar S, Rezaei Jamalouei H ,Emami Dehkordi MH.(2021). Modeling structural relationships of with perceived pain life in inflammatory bowel patients (IBD). Journal of anesthesiology and pain,12(1),55-67.
McCracken L. M, Keagh E. (2016). Acceptance.mindfulness, and values based action may counteract fear avoidance of emotions in chronic pain: An Analysis of anxiety sensitivity. pain;10(4):408_15.
Mendelson G, Selwood TS. (1981). Measurement of chronic pain: A correlation study of verbal and nonverbal scales. Journal of Behavioral Assessment. 3(4): 263-269.
Michalek JE, Lisi M, Awad D, Hadfield K, Mareschal I , Dajani R (2021) The Effects of a Reading-Based Intervention on Emotion Processing in Children Who Have Suffered Early Adversity and War Related Trauma. Front. Psychol. 12:613754. doi: 10.3389/fpsyg.2021.613754.
Murphy LB, Sacks JJ, Brady TJ, Hootman JM, Chapman DP. (2012). Anxiety and depression among US adults with arthritis: Prevalence and correlates. Arthritis Care & Research. 64(7):968-76.
Naylor B, Boag S, Gustin SM. New evidence for a pain personality? A critical review of the last 120 years of pain and personality. Scandinavian Journal of Pain. 2017;17:58-67.
Parra-Delgado, M., & Latorre- Postigo, J.M. (2013). Effectiveness of Mindfulness- Based Cognitive Therapy in the Treatment of Fibromyalgia: A Randomized Trial. Cognitive therapy and research.37, 1015–26.
Pitcher MH, Von Korff M, Bushnell MC, Porter L. (2019). Prevalence and Profile of High-Impact Chronic Pain in the United States. The Journal of Pain. 20(2):146-60.
Quirk, S.W., Wier, D., Martin, S.M., & Christian, A. (2017). The Influence of parental Rojection on the Development of maladaptive Schemas,Rumination , and Motirations for self-Injury. J psychopathol Behay Assess, 37,283_295.
Samuelson, K. W., Krueger, C. E., & Wilson, C. (2012). Relationships between maternal emotion regulation, parenting, and children’s executive exposed to intimate functioning in families partner violence. Journal of Interpersonal Violence, 27 (17): 3532–3550.
Stroemel-Scheder C, Kundermann B, Lautenbacher S. (2020). The effects of recovery sleep on pain perception: A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews , 113, 408-425.
Taherizadeh S, Aliakbar S, Ghasem A. (2021). Structural modeling of pain perception in people with chronic pain syndrome based on behavioral inhibition system: mediated by pain catastrophe and perceived social support. Journal of anesthesiology and pain,112(2),19-31.
Thornback, K.A. (2015). The relationships amang emotion regulation and symptom improrement during Trauma_facused cognitive behavioural therapy in a community sample (Doctora/ thesis, University of York, Toronto.ontario).
Tobimatsu s. (2021). Understanding cortical pain perception in humans. Neurol clin Neurosci, 9,24-29.
Vesal, M., Mollazadeh, J., Taghavi, M. R., & Nazarinia, M. A. (2015). Prediction of depression based on perception of pain and quality of sleep due to pain catastrophizing in elderly patient with rheumatoid arthritis. Journal of anesthesiology and pain, 5(4), 69-80.
Wingenfeld, K., Schaffrath, C., Rullkoetter, N., Mensebach, C., Schlosser, N., Beblo, T., et al. (2011). Associations of childhood trauma, trauma in adulthood and previous-year stress with psychopathology in patients with major depression and borderline personality disorder. Child Abuse Neglect, 35, 647-54.
Yaghoubi Jami P, Han H, Thoma  SJ, Mansouri B , Houser R.(2021). Do Histories of Painful Life Experiences Affect the Expression of Empathy Among Young Adults? An Electroencephalography Study, Front. Psychol. 12:689304. doi: 10.3389/fpsyg.2021.689304.
Yazdi-Ravandi S, Taslimi Z, Saberi H, Shams J, Osanlo Sh, Nori G, Haghparast, A. (2012). The Role of Resilience and Age on Quality of life in Patients with Pain Disorders. Basic and Clinical Neuron Science. 4 (1,)24-30.
Yazdi-Ravandi1 S, Taslimi Z, Jamshidian N,  Saberi H, Shams J, Haghparast A.(2013).. Prediction of Quality of life by Self-Efficacy, Pain Intensity and Pain Duration in Patient with Pain Disorders. Basic and Clinical Neuroscience,4 (2),117-124.