موضوعات = میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
تعداد مقالات: 7
2. مدل یابی عوامل روانی-اجتماعی-فرهنگی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های کرونری قلب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 7-25

10.30473/hpj.2019.42262.4135

مائده باقری؛ محمد تقی فراهانی؛ حمیدرضا حسن آبادی


4. رابطه تکانشگری با شاخص توده بدنی: نقش میانجی‌گری اعتیاد به مواد غذایی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 106-119

لیلا خبیر؛ گلسا کرم بخش؛ نوراله محمدی


6. خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل‌کننده شفقت‌خود

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 85-98

ضحی سعیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ احمد علیپور


7. عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 5-20

بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی