دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 1-139 
3. بررسی الگوی عدم تعادل تلاش-پاداش و تقاضا-کنترل-حمایت در بروز علایم روان‌تنی

صفحه 33-44

محمد بابامیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ آزیتا ظهیری؛ افشین صلاحیان


7. خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل‌کننده شفقت‌خود

صفحه 85-98

ضحی سعیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ احمد علیپور