کلیدواژه‌ها = مؤلفه ژرف نگری
تعداد مقالات: 1
1. نقش پیش بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 38-46

منصوره نیکو گفتار؛ محمد تقی سعیدی