کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 2
1. دین و سلامت؛ فراتحلیلی بر مطالعات و پژوهش‌های دین‌داری و سلامت روان در ایران (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام شده در دهه 80 و نیمه اول دهه 90)

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 168-193

10.30473/hpj.2019.39740.3961

محسن نیازی؛ سیدسعید حسینی زاده آرانی؛ فاطمه یعقوبی؛ ایوب سخایی؛ سیده مهدیه امیری دشتی


2. بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 88-100

معصومه عزیزی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ علی مشهدی؛ دکتر محمدجواد اصغری ابراهیم آباد