شناسایی واکنش‌های شناختی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید-19: یک مطالعه پدیدارشناسانه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجو دکتری گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

3 استادیار، بخش تخصصی مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30473/hpj.2021.55365.4957

چکیده

مقدمه: کارکنان مراقبت­های بهداشتی و درمانی در خط اول مبارزه با بیماری کووید-19 می­باشند. این پژوهش با هدف شناسایی واکنش­های شناختی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید-19 انجام شد. روش: در پژوهش حاضر از شیوه پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل پزشکان بهبودیافته از بیماری کروناویروس در شهر یزد بود. 13 نفر به‌صورت نمونه­گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه ساختار نیافته و عمیق قرار گرفتند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها منجر به تولید 2 مضمون اصلی، 12 مضمون فرعی و 40 مفهوم اولیه گردید. مضمون اصلی نخست «واکنش‌های شناختی سازگارانه» بود. واکنش­های شناختی سازگارانه شامل مجموعه واکنش­هایی بود که مضمون‌های فرعی       1- اندیشه والا، 2- شفقت به خود، 3- خود ارنقایی، 4- توانش شناختی و 5- خودباوری پیروزمندانه را دربر می‌گرفت. مضمون اصلی دوم «واکنش‌های شناختی ناسازگارانه» بود. واکنش‌های شناختی ناسازگارانه شامل مجموعه واکنش­هایی بود که مضمون‌های فرعی     1- تحریفات شناختی، 2- اندیشناکی ذهن، 3- تردید، 4- بی­اعتمادی، 5- سرزنش‌گری، 6- نارضایتی ذهنی 7- سردرگمی ذهنی بود. نتیجه‌گیری: درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد که تجربه مبتلایان به کووید-19 دارای طیف متنوعی از واکنش‌های شناختی سازگارانه و واکنش‌های شناختی ناسازگارانه بوده و این واکنش­ها بعضا مشابه و در برخی واکنش­ها متفاوت هستند. این پژوهش رهیافتی برای ادامه بررسی واکنش­های روان­شناختی و تدوین پروتکل­های مداخلاتی در این حوزه می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Cognitive Reactions of Physicians Recovered from Covid-19: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • seyed masoud mohsenalhosseini 1
  • fahimeh bahonar 2
  • mohammad hassan asayesh 3
1 M.A. student in family counseling, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Counseling, Isfahan University
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Health care workers are at the forefront of the fight against Covid-19 disease. The purpose of this study was to identify the cognitive reactions of physicians who have recovered from Covid-19 disease. Method: In the present study, the phenomenological method was used. The population of this study included physicians recovering from Covid-19 disease in Yazd city. 13 people were selected by purposive sampling and interviewed unstructured and in-depth. In orde to analyze the data, Colaizzi method was used. Findings: Data analysis led to the production of 2 main themes, 12 sub-themes and 40 basic concepts. The first theme was "Adaptive Cognitive Reactions." Adaptive cognitive reactions included a set of reactions that included sub-themes: 1- sublime thought, 2- self-compassion, 3- Transcending the self, 4- cognitive ability, and 5- triumphant self-belief. The second major theme was "Mmaladaptive Cognitive Reactions." Mmaladaptive cognitive reactions included a set of reactions that were sub-themes: 1- Cognitive distortions, 2- Rumination, 3- Doubt, 4- Distrust, 5- Blame, 6- Mental dissatisfaction 7- Mental confusion. Conclusion: Overall, the results of this study showed that the experience of patients with Covid-19 has a wide range of adaptive cognitive reactions and maladaptive cognitive reactions, and these reactions are sometimes similar and in some reactions different. This research is an approach to continue the study of psychological reactions and the development of intervention protocols in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive reactions
  • cognition
  • COVID-19
  • Phenomenological study
ارغوانی پیرسلامی، مینا؛ موسوی نسب، محمدحسین و خضری مقدم، نوشیروان (1396). بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری، دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(8)، 205-223.
اشرفی­ریزی، حسن و کاظم­پور، زهرا (1399). چالش­های خدمات اطلاع­رسانی مرتبط با بحران کووید-19، مجله طب نظامی، 22(2)، 209-207.
امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛ رهنورد، زهرا و نوری سعید، علی (1391). روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 22 (68)، 53-56.
انصاری، مریم؛ یارمحمدیان، محمد؛ یوسفی، علیرضا و یمانی، نیکو (1386). مقدمات روش تحقیق کیفی: راه و روش نظریه­پردازی در علوم انسانی و بهداشت و درمان، اصفهان: نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
حاتمی ورزنه، ابوالفضل؛ فتحی، الهام؛ خانی­پور؛ حمید و حبیبی، نرگس (1399). پیش­بینی نگرش داوطلبی براساس سبک­های دلبستگی،
همدلی و خودشفقت‌ورزی در افراد داوطلب و غیرداوطلب در فعالیت­های مشارکتی مردمی در دوره شیوع کووید-19، مجله پژوهش در سلامت روان­شناختی، 14(1)،120-91.
خدابخشی کولایی، آناهیتا (1399). زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان­شناختی دانشجویان در همه­گیری کووید-19، مجله طب نظامی، 22(2)، 138-130.
رحمتی ­نژاد، پروین؛ یزدی، مجید؛ خسروی، زهره و شاهی­صدرآبادی، فاطمه (1399). تجربه زیسته بیماران مبتلا به کرونا ویروس (کووید-19): یک مطالعه پدیدارشناسی، مجله پژوهش در سلامت روانشناختی، 14(1)، 90-70.
­زادحسن، زهره؛ دهقان­پور، مصطفی؛ بستامی، مصطفی و یاراحمدی، حسن (1396). بررسی رابطه شادکامی و بهزیستی روان­شناختی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان­های نظامی استان خوزستان، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 15(5)، 20-11.
شهیاد، شیما و محمدی، محمدتقی (1399). آثار روان­شناختی گسترش بیماری کووید-19 بر وضعیت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری، مجله طب نظامی، 2(22)، 192-184.
شیری، اردشیر و کاظمی، کبری (1395). بررسی رابطه خودباوری و مسئولیت‌پذیری پرستاران­ بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24(5)، 92-82.
طاهری، سارا (1399). مروری بر بیماری کرونا ویروس (کووید-19) و آنچه درباره آن شناخته شده است، مجله تصویر سلامت، 11(1)، 93-87.
علی­ اکبری دهکردی، مهناز؛ محتشمی، طیبه و تدریس تبریزی، معصومه (1399). ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سبک زندگی در زمان همه­گیری ویروس کووید-19، نشریه علمی روانشناسی و سلامت، 1(33)، 177-161.
علی­پور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علی­پور، زهرا و عبداله‌زاده، حسن (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا در نمونه ایرانی، نشریه علمی روان­شناسی و سلامت، 8(32)، 175-163.
علیزاده ­فرد، سوسن و صفاری­نیا، مجید (1398). پیش­بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا، مجله پژوهش­های روان­شناختی اجتماعی، 36، 142-129.
فراهانی محمد نقی. تغییرات نگرش، باور و ارزش در سطوح فردی و فرهنگی و همه‌گیری کووید ۱۹. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. ۱۳۹۹; ۱4(1).
کرسول، جان (1396). پویش کیفی و طرح پژوهش انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ترجمه­ی دانایی‌فرد، حسن و کاظمی، حسین. تهران: انتشارات صفار.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 1. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
مختاری حصاری، پریسا؛ معزی، بهناز و منتظری، علی (1399). ویروس کرونا و مواجهه بیش‌ازحد اطلاعاتی. نشریه پایش، 19(3)، 349-353.
 هالجین، ریچارد پی و سوزان کراس، ویتبورن (1396). آسیب‌شناسی روانی جلد 1: دیدگاه­های بالینی درباره اختلالات روانی بر اساس DSM-5 (سال چاپ کتاب به زبان اصلی، 2014). ترجمه­ی سیدمحمدی، یحیی. تهران: انتشارات روان.
Anderson RM, Heesterbeek H, Klinkenberg D, Hollingsworth TD. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? The Lancet.395 (10228): 931-4
Bailey DE, Landerman L, Barroso J, Bixby P, Mishel MH, Muir AJ, et al. (2009). Uncertainty, symptoms, and quality of life in persons with chronic hepatitis C. Psychosomatics. 50(2): 138-46.
Bo, HX, Li, W. (2020). Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. The Lancet Psychiatry, 1-7.
Brown, B. (1999). Soul without shame: A guide to liberating yourself from the judge within. Boston: Shambala.
Burns, N., & Grove, S. K. (2010). Understanding Nursing Research-eBook: Building an Evidence-Based Practice. Elsevier Health Sciences, 10(2), 100-110.
Chapman, K. (2005). Are you working too hard? Harvard Business Review, 83 (11), 53-58.
Chen, Q, Liang, M, Li, Y, Guo, J, Fei, D, Wang, L, et al. (2020). Mental health care for medical staff in China during the Covid-19 outbreak. The Lancet Psychiatry. 7(4): 15-6.
Ghinai, I, McPherson TD, Hunter ,JC, Kirking, HL, Christiansen, D, Joshi, K, et al. First known person-toperson transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in the USA. The Lancet. 2020.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Hezel, D.M., Stewart, E., Riemann, B.C., & McNally, R.J. (2019). Clarifying the thought-action fusion bias in obsessive-compulsive disorder. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 20, 75-84.
Huang, L. & Rong, Liu. H. (2020). Emotional responses and coping strategies of nurses and nursing college students during COVID-19 outbreak. medRxiv. 1(1), 4-9.
Jiang N, Jia X, Qiu Z, Hu Y, Jiang T, Yang F, et al. (2020). The Influence of Efficacy Beliefs on Interpersonal Loneliness among Front-Line Healthcare Workers During the 2019 Novel Coronavirus Outbreak in China: A Cross-Sectional Study. Available at SSRN 3552645.11:48-52.
Jiang, Y. (2020). Psychological Impact and Coping Strategies of Frontline Medical Staff in Hunan between January and March 2020 during the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID‑19) in Hubei, China. Med Sci Monit.26: 924171.
Kang L, Ma S, Chen M, Yang J, Wang Y, Li R, et al. (2020). Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study. Brain, behavior, and immunity. 26(1), 110-115.
Li, L, Wan, C, Ding R, Liu, Y, Chen J, Wu Z, et al. (2020). Mental distress among Liberian medical staff working at the China Ebola Treatment Unit: a cross sectional study. Health and quality of life outcomes. 13(1):156.
Malta, M, Rimoin AW, Strathdee, SA. (2020).The coronavirus 2019-nCoV epidemic: Is hindsight 20/20. EClinicalMedicine, 1:20-24.
Mauzay, D., Spradlin, A., Cuttler, C. (2016). Devils, witches, and psychics: The role of thought-action fusion in the relationships between obsessivecompulsive features, religiosity, and paranormal beliefs. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 1, 113-120.
Mishel, MH. (1990). Reconceptualization of the uncertainty in illness theory. Image J Nurs Sch, 22(4): 256-62.
Mousa, T.Y. Mashal, R.H. Al-Domi, H.A & Jibril, M.A. (2010). Body image dissatisfacation among adolescent school gairls in Jordan, 7(1), 46-50.
 Nahrir, B. (2010). Hospital in commitment organizational and satisfaction job of Relationship Medicine Military of Journal, 12(1). 23-26.
Neff, K. D., & Faso, D. j. (2015). Self-compassion and wellbeing in parents of children with autism. Department of Educational Psychology University a Texas at Austin, 948-947.
Ouyang, Y. (2009). The mediating effects of job stress and job involvement under job instability: Banking service personnel of Taiwan as an example. Journal of Money, Investment and Banking, 11, 16-26.
Peek‐ Asa, C, Ramirez, M, Seligson, H, Shoaf, K. (2013).Structural and individual factorsassociated with earthquake related injury.  Injury prevention, 9 (1): 62‐ 6. 
Pervin, L. (2015). The science of personality. Unitedstate: wiley and sons.
Peters, A, Vetter P, Guitart C, Lotfinejad N, Pittet D. Understanding the emerging coronavirus: what it means for health security and infection prevention. Journal of Hospital Infection. 2020.
Robitschek, C. and Ashton. (2009). Development of the Personal Growth Initiative Scale-II. Poster presented at the First World Congress on Positive Psychology, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
Rosa, EA. (2008). White, black, and gray: critical dialogue with the International Risk Governance Council's Framework for Risk Governance. Global risk governance: Springer. 101-18.
Rubin, G. J., Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMJ (Clinical research ed.), 368, m313. doi: 10.1136/bmj.m313.
Seligman MA, Csikszent MH. (2000). Positive psychology: American Psychologist. 55(1): 5-14.
Seligman, M. E. P. (2011). Flourish a visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.
 Somjaivong B, Thanasilp S, Preechawong S, Sloan R. (2011). The Influence of symptoms, social support, uncertainty, and coping on health-related quality of life among cholangiocarcinoma patients in Northeast Thailand. Cancer Nurs. 34(6): 434-42.
Straiter, K. L. (2005). The effects of supervisors’ trust of subordinates and their organization on job satisfaction and organizational commitment. International Journal of Leadership Studies, 1 (1), 86-101.
Sun L, Sun Z, Wu L, Zhu Z, Zhang F, Shang Z, et al. (2020). Prevalence and Risk Factors of Acute Posttraumatic Stress Symptoms during the COVID19 Outbreak in Wuhan, China. medRxiv.
Tylka, T. L., Russell, H.L. & Neal, A.A. (2015). Self-compassion as a moderator of thinness-related pressures' associations with thin-ideal internalization and disordered eating. Eating Behaviors, 17, 23–26.
Tzeng H-M, Yin C-Y. (2018). Crisis management systems: staff nurses demand more support from their supervisors. Applied nursing research. 21(3):131-8.
Wester M, Giesecke J. (2019). Ebola and healthcare worker stigma. Scandinavian journal of public health. 47(2):99-104.
Willgoss, T.G., Yohannes, A.M., Goldbart, J., Fatoye, F. (2012). "Everything was spiraling out of control": experiences of anxiety in people with chronic obstructive pulmonary disease. Heart Lung. 41(6), 562-571.
Wilson, ME, Chen, LH. (2020). Travellers give wings to novel coronavirus (2019-nCoV). JTM. 2020. doi:10.1093/jtm/taaa015.
World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-2019) situation report-86. 15 April 2020.
Wren A, Somers J, Melissa A. W, Goetz, M. C., Leary, M. R., Fras, A. M., Huh, B. K., Roger, Lesco, L. S., Keefe, F. J. (2012). Self-Compassion in Patients with Persistent Musculoskeletal Pain: Relationship of SelfCompassion to Adjustment to Persistent. Journal of Pain Symptom Management, 43(4), 759-770.
Wu, Z, McGoogan, J.M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama.1, 502-560.
Yang, Y, Shang W, Rao, X. (2020). Facing the COVID‐19 outbreak: What should we know and what could we do? Journal of Medical Virology.
Yarnell, L., Neff, K. D. (2013). Self-compassion, Interpersonal Conflict Resolutions, and Wellbeing. Self and Identity, 12, 1-14.