نویسنده = زهره خسروی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اضطراب و افسردگی در ارزیابی موفقیت جراحی اسلیو

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 7-30

10.30473/hpj.2018.38808.3896

زهرا قنبری؛ زهرا درویزه؛ زهره خسروی