نویسنده = فخرالسادات خسروانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یوگا بر تاب‌آوری و مولفه‌های بهزیستی روان‌شناختی بانوان شهر اصفهان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 69-76

حمید کمرزرین؛ مژگان شوشتری؛ محبوبه‌ بدری‌پور؛ فخرالسادات خسروانی