نویسنده = ضحی سعیدی
تعداد مقالات: 2
1. سلامت روانشناختی و جسمانی: نقش تعدیل کننده ی سرکوبگری و بهوشیاری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 69-86

ضحی سعیدی؛ نیما قربانی؛ مهدی رضا سرافراز؛ عاطفه ذبیحی


2. خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل‌کننده شفقت‌خود

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 85-98

ضحی سعیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ احمد علیپور