نویسنده = سعیده بزازیان
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 49-61

10.30473/hpj.2018.37084.3799

مهسا کبیری؛ سعیده بزازیان؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری