کلیدواژه‌ها = طرح‌واره درمانی دووجهی
تعداد مقالات: 1
1. کارآمدی طرح واره درمانی دو وجهی در کاهش شدت وابستگی مردان وابسته به مواد مخدر مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 99-112

اسماعیل ناصری؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ محمد رضا فلسفی نژاد