نویسنده = خدامراد مومنی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه‌های اقدام به خودکشی (IMSA)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 83-112

10.30473/hpj.2019.39627.3951

محمد جواد بگیان؛ جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی


2. سنجش درد ذهنی: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه چندبعدی درد ذهنی (OMMP)

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 146-172

جهانگیر کرمی؛ محمد جواد بگیان؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی