نویسنده = ایران داودی
تعداد مقالات: 2
1. تفاوت های جنسیتی در اضطراب سلامتی و باورهای ناکارآمد مرتبط با آن: با کنترل متغیر سن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 30-38

ایران داودی؛ فریده نرگسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


2. رابطة فاجعه¬سازی درد، اضطراب درد، روان¬رنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 54-67

ایران داودی؛ یدا... زرگر؛ الهام مظفری پور سی سخت؛ فریده نرگسی؛ کریم مولا