نویسنده = زیبا ایرانی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر قصه درمانی برکاهش اضطراب و بهبود عادات خواب کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 87-107

مریم آجورلو؛ زیبا ایرانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی


2. اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 34-47

مژگان آگاه هریس*؛ الهام موسوی؛ مسعود جان بزرگی؛ زیبا ایرانی