تعداد مقالات: 282
26. نقش اضطراب و افسردگی در ارزیابی موفقیت جراحی اسلیو

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 7-30

10.30473/hpj.2018.38808.3896

زهرا قنبری؛ زهرا درویزه؛ زهره خسروی


28. جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 7-24

10.30473/hpj.2019.38439.3868

سمیرا جلوداری؛ شیدا سوداگر؛ مریم بهرامی هیدجی؛ بیوک تاجری


29. مدل یابی عوامل روانی-اجتماعی-فرهنگی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های کرونری قلب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 7-25

10.30473/hpj.2019.42262.4135

مائده باقری؛ محمد تقی فراهانی؛ حمیدرضا حسن آبادی


31. ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خودافشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 7-24

10.30473/hpj.2020.41518.4082

آنیتا آذرکلاه؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهریار ندرمحمدی؛ حبیبه سلوت


33. اثربخشی آموزش مدیریت استرس در کاهش علایم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-29

محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ بتول احدی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عادل زاهد


34. بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 23-33

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ مرتضی مدرس غروی؛ حسین کارشکی


35. مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک‌های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 18-32

مهناز علی اکبری دهکردی؛ شیرین صالحی؛ اکبر رضایی


36. اثربخشی مداخله تعدیل غذا خوردن هیجانی روی اصلاح غذا خوردن هیجانی و مدیریت وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 21-31

املیا میرزامحمدعلائینی*؛ احمد علیپور؛ احمدعلی نوربالا؛ مژگان آگاه هریس


37. بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی دربرابر استرس بر علائم افسردگی بیماران دیابتی

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 15-30

محمد امیری؛ اصغر آقایی؛ احمد عابدی؛ یداله صفری


39. طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در زنان مبتلا به چاقی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 22-39

مریم بیدادیان؛ هادی بهرامی احسان؛ حمید پورشریفی؛ شقایق زهرایی


40. تأثیر مداخلات هیجان محور و شناختی بر کاهش استرس بیماران CABG از طریق افزایش فرکانس رزونانسHRV

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 19-41

بهنام بهراد؛ هادی بهرامی احسان؛ رضا رستمی؛ سعید صادقیان


41. بررسی پیشایند حرکت هراسی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی براساس ابعاد کارکرد خانواده

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 24-41

مریم نامغ؛ مهر آور مومنی جاوید؛ سیمین حسینیان


42. نقش طرحواره های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 21-40

مینا مجتبایی؛ هایده صابری؛ عزیزه علیزاده


45. نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 19-30

نادر حاجلو؛ عیسی جعفری


47. اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 21-34

سهیلا رحمانی؛ سمانه محمدپور؛ بیژن پیرنیا؛ اسحاق سامخانیان؛ عابد مهدوی


49. نقش انعطاف ناپذیری روانشناختی و پذیرش درد در پیش بینی تاب آوری بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 23-38

علیرضا آقایوسفی؛ مرتضی ترخان؛ نرگس محمدی؛ حمید افشار


50. اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 21-33

مجید صفاری نیا؛ شیدا شریفی ساکی؛ هادی احمدی