با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
پیش‎بینی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی براساس ناگویی خلقی، حساسیت اضطرابی و سرسختی روان‌شناختی

حمیدرضا حیدری؛ هاجر ترکان

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.67331.5771

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف پیش‎بینی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی براساس ناگویی خلقی، حساسیت اضطرابی و سرسختی روان‌شناختی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه بیماران تحت همودیالیز شهر اصفهان در سال 1401 بود که با روش نمونه‎گیری در دسترس 294 (180مرد، 114زن) نفر انتخاب شدند. ابزارهای جمع‎آوری ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
تاثیر آموزش خودشفابخشی بر بهزیستی معنوی و عواطف مثبت و منفی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

سمیرا ترکیان ولاشانی؛ زهره لطیفی؛ نیلوفر باقری؛ محمد سلطانی زاده

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1402، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.63756.5524

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خودشفابخشی بر بهزیستی معنوی و عواطف مثبت و منفی در بیماران مبتلا به ام‌اس شهر اصفهان بود. روش: این پژوهش یک مطالعهی نیمه‌آزمایشی با دو گروه آزمایشی و کنترل از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری 2 ماهه بود. جامعه‌‌ی آماری، تمامی بیماران مبتلا به ام‌اس مراجعه‌کننده به مرکز درمانی در سال 1398 ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر تنظیم شناختی هیجان و استحکام من در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی

سارا ذریعه؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور؛ پرویز عسکری

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1402، ، صفحه 119-132

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.66573.5712

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر تنظیم شناختی هیجان و استحکام من در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به چاقی ﺑﻮد.روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری عبارت بود از کلیه‌ی بیماران قلبی- عروقی مبتلا به چاقی شهر تهران مراجعه‌کننده به بیمارستان شریعتی ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر کیفیت زندگی و شادکامی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

مهسا عصارزادگان؛ زهره رئیسی

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1398، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.40538.4025

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر کیفیت زندگی و شادکامی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: این پژوهشنیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری  با گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش  شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز سلامت حضرت علی(ع) شهر اصفهان در سال1396 ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
پیش‌بینی امید به زندگی برمبنای کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

طاهره ثمین؛ حسین اخلاقی کوهپایی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 101-118

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.38195.3857

چکیده
  مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) یکی از بیماری‌­های مزمن است که اختلالات جسمی و روانی در میان این بیماران بسیار شایع است. هدف: هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی امید به زندگی بر مبنای کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) بود. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی اعضای انجمن بیماران ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
نقش سرکوبگری عاطفی و توانمندی ایگو در پیش‌بینی مصرف و عدم مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان

رسول حشمتی؛ الهه ناصری؛ مریم پرنیان خوی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، ، صفحه 7-19

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.36158.3745

چکیده
  مقدمه: مصرف سیگار علاوه بر اینکه یکی از عوامل خطرساز بیماری سرطان می­باشد، می­تواند نقش مهمی نیز در روند بهبودی بیماران مبتلا ایفا ­کند. این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرکوبگری عاطفی و توانمندی ایگو در پیش­بینی مصرف و عدم مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان می­باشد. روش: پژوهش ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب‌آوری، تنظیم هیجان و امید به زندگی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

سید رضا میرمهدی؛ مرضیه رضاعلی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، ، صفحه 167-183

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.40990.4049

چکیده
  مقدمه این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر    تاب‌آوری، تنظیم هیجان و امید به زندگی در زنان مبتلا به دیابت شهرستان خوانسار  انجام شد.روش: طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود.ازپرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) ، پرسشنامه تنظیم شناختی گارنفسکی، کرایج (2006) و پرسشنامه امیدواری میلر وپاور(1988) ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثربخشی آموزش ایمن سازی درمقابل استرس بر احساس عاملیت و میانگین هفتگی قند خون ناشتا در بیماران دیابتی

محمد امیری؛ کریم عسگری مبارکه؛ حمید رضا عریضی

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.36669.3774

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به تعیین اثربخشی آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس بر احساس عاملیت ومیانگین هفتگی قند خون ناشتا بیماران دیابتی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری آن شامل 2450 نفر بیماران دیابتی درمانگاه ام البنین اصفهان بود که از میان آن‌‌ها 17زن و9مرد به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (10زن و4مرد)و گواه ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثربخشی معنادرمانی بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری ایدز در شهر تهران

سید یونس محمدی؛ کتایون رخیم زاده تهرانی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1397، ، صفحه 106-120

چکیده
  مقدمه: بیماری ایدز مسیر زندگی افراد مبتلا به بیماری را تغییر می­دهد و باعث کاهش اعتمادبه­نفس، افزایش احساس آسیب­پذیری و افکار آشفته در آن­ها می­شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری ایدز شکل گرفت. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان مبتلا ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
راه‌کارهای روانشناختی رویارویی با بیماری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس (MS): بررسی پدیدارشناسانه

زهرا عبدخدایی؛ شهریار شهیدی؛ محمد علی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ وحید نجاتی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 7-30

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر که با هدف بررسی کیفیت و انواع راه‌کارهای روانشناختی مورد استفاده در مبتلایان به ام اس صورت پذیرفت. روش:  یک پژوهش کیفی، به شیوه پدیدار‌شناسی است. به این منظور15 آزمودنی به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و تفسیر داده‌ها به روش کلایزی و رویکرد IPA جمع آوری شدند. یافته‌ها: دو ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربۀ جراحی پستان

غلامعلی افروز؛ مجتبی دلیر؛ مریم صادقی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 180-195

چکیده
  مقدمه: جراحی برای درمان سرطان پستان از رایج ترین درمان هاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربه جراحی پستان انجام گرفته است. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت‌گرا بر افسردگی، عزت نفس، امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی شده

مهسا قربانی؛ احمد علیپور؛ مهناز علی اکبری دهکردی

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1396، ، صفحه 151-167

چکیده
  مقدمه:شواهدی پژوهشی در رابطه با اثربخشی رویکرد مثبت گرا بر اختلالاتی چون افسردگی،اضطراب و کاهش هیجانات منفی وجود دارد.این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت گرا بر افسردگی،عزت نفس،امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی انجام شد.روش:طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
ترس از پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به سرطان و مولتیپل اسکلروزیس و رابطه آن با مشکلات عاطفی

سیده فاطمه منافی؛ غلامرضا دهشیری

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1396، ، صفحه 115-130

چکیده
  مقدمه: ترس از پیشرفت بیماری از مشکلات رایج و دلایل اصلی پریشانی در بیماری­های مزمن می­باشد. این ترس می­تواند اثرات مخربی از جمله مشکلات عاطفی بر بیماران مبتلا به بیماری­های جسمی مزمن اعمال کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ترس از پیشرفت بیماری با اضطراب، استرس و افسردگی در بین بیماران ام اس و سرطان  بود. روش: نمونه پژوهش مشتمل ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثر بخشی آموزش الگوی بالینی خلاقیت درمانی برارتقاء امید و شادکامی زنان مبتلا به سرطان پستان

رقیه میرزازاده؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1396، ، صفحه 52-65

چکیده
  هدف : این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش خلاقیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید و شادکامی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پوشش مرکز تحقیقات سرطان انجام شد. روش : پژوهش به صورت شبه آزمایشی و در قالب یک طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 30 بیماران مبتلا به سرطان پستان بود که به شکل در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
پیش بینی تاب آوری بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به عفونت HIV

شهرام محمد خانی؛ علی اکبر حدادی کوهسار؛ حمیده سلیمانی؛ امیر اعتمادی؛ سیداحمد سیدعلی‌نقی

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1396، ، صفحه 104-115

چکیده
  مقدمه: ابتلا به عفونت HIV پدیده‌ی اجتماعی جدیدی است که تقریباً همه ابعاد سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی فرد را در زندگی تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به عفونت HIV است. روش: بدین ‌منظور تعداد 130 نفر از افراد مبتلا به عفونت HIV با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

خانواده و سلامتی
کارکرد خانواده در بیماران مبتلا به سردرد مزمن و غیر مزمن و افراد فاقد سردرد

سارا زندیه؛ محسن دهقانی؛ فرهاد عصارزادگان

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 45-56

چکیده
  مقدمه: هدف از این مطالعه مقایسه کارکرد خانواده در بیماران مبتلا به سردرد با افراد سالم بود. روش: شرکت‌کنندگان این پژوهش 124 بیمار (89 زن و 35 مرد) که مبتلا به سردرد مزمن و سردرد تکرارشونده بودند که از این تعداد 69 نفر مبتلا به سردرد مزمن و 55 نفر مبتلا به سردرد تکرارشونده بودند. در گروه کنترل نیز 53 نفر از افرادی که سابقه جدی سردرد نداشتند، شرکت ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
مقایسه‌ی ذهن‌آگاهی و خودتنظیم‌گری در زنان مبتلا به درد قفسه سینه غیرقلبی و عادی شهر تهران

افسانه متولی باشی نائینی؛ ایلناز سجادیان؛ محمدعلی بشارت

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 69-84

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت عوامل روان‌شناختی در بروز دردهای جسمانی، تحقیق حاضر با هدف مقایسه ذهن‌آگاهی و خود­تنظیم­گری زنان مبتلا به درد قفسه سینه غیر قلبی و زنان سالم شهر تهران انجام شد. روش: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع علی ـ مقایسه‌ای است. تعداد نمونه تحقیق حاضر شامل 60 بیمار زن مبتلا به درد قفسه سینه غیرقلبی بوده که از بین مراجعه‌کنندگان ...  بیشتر

مداخلات روانشناختی در سلامت و بیماریها
عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1395، ، صفحه 5-20

چکیده
  زمینه: مطالعۀ عزت نفس یکی از فراوان‌ترین روش‌های مطالعۀ تفاوت‌های فردی در روانشناسی است. نظریۀ ارتباط میان عزت نفس و عملکرد قلبی عروقی متکی بر این موضوع است که عزت نفس می‌تواند برای افراد، احساساتِ توأم با ایمنی در مواجهه با تهدید و استرس فراهم آورد. هدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان سطوح عزت نفس آشکار و ناآشکار با ضربان ...  بیشتر

خانواده و سلامتی
بررسی پیشایند حرکت هراسی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی بر اساس ابعاد کارکرد خانواده

مریم نامغ؛ مهرآور مومنی جاوید؛ سیمین حسینیان

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، ، صفحه 43-58

چکیده
  مقدمه: خانواده به‌عنوان یک عامل مهم اجتماعی مؤثر بر درد مزمن امروزه موردتوجه پژوهشگران حوزه درد قرارگرفته است زیرا این نهاد یکی از محیط‌های مؤثر بر سلامت جسمی و روانی افراد است که شرایط لازم برای رشد و رسیدن به تعادل جسمی، روانی، اجتماعی را فراهم می‌آورد. خانواده این شرایط را از طریق انجام یکسری اعمال مشترک انجام می‌دهد که به این ...  بیشتر

5. نقش رسانه ها و فناوری های جدید در ارتقای سلامت
بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو

عباس بیات اصغری؛ بنفشه غرایی؛ حسن حیدری؛ جواد جواهری؛ سحر موسی نژاد؛ احمد آرامون

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، ، صفحه 59-68

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی‌های ابعاد شخصیت برون‌گرایی در برابر درون‌گرایی، صفات روان رنجور خویی در برابر ثبات هیجانی با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. روش: در یک طرح پژوهشی مقطعی تعداد 100 بیمار دیابتی نوع 2 با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. این بیماران پرسشنامه‌های تجدیدنظر شده شخصیت آیزنگ (فرم ...  بیشتر

8. ارتقای سلامتی از طریق ورزش،پیروی دارویی و تغذیه
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار

آرزو حسینی؛ فرهاد خرمایی؛ فرهاد عصارزادگان؛ امید حسامی؛ محمدرضا تقوی؛ نوراله محمدی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1394، ، صفحه 37-48

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان و مردان مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار بود. روش: طی یک طرح علی ـ مقایسه­ای دو گروه 30 نفری از کلیه بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و سردرد تنشی، مراجعه‌کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان امام حسین (ع) تهران با تشخیص نورولوژیست در چهارچوب ملاک‌های ...  بیشتر

خانواده و سلامتی
رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان در طی دوره درمانهای تکمیلی پزشکی:یک مطالعه مقایسه ای

بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علیمحمدی؛ بیژن خراسانی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 5-17

چکیده
  هدف: رضایتمندی زناشویی از مهم‌ترین پیامدهای یک رابطه زناشویی مطلوب و شاخصی مهم جهت قضاوت در مورد میزان کارآمدی آن محسوب می‌شود. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر سرطان سینه بر رضایتمندی زناشویی در طی مراحل تشخیص و درمان پزشکی آن از طریق مقایسه با زنان سالم صورت گرفت. روش: با استفاده از طرح مطالعه توصیفی مقایسه‌ای، پنجاه زن مبتلا به سرطان ...  بیشتر

مداخلات روانشناختی در سلامت و بیماریها
مقایسه اثربخشی تن‌آرامی پیشرونده عضلانی و موسیقی درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان

محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ لاله صنوبر؛ سجاد بشرپور

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 33-44

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی دو روش درمان غیردارویی تن‌آرامی عضلانی پیشرونده و موسیقی‌درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان بودند که از شهریور 1390 تا فروردین 1391، جهت پرتودرمانی به درمانگاه ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه مقیاس مقابلة مذهبی در بیماران سرطانی

معصومه عبدالخالقی؛ امید شکری؛ مریم صفایی؛ راحمه صالحی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1394، ، صفحه 113-126

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر باهدف تحلیل روان­سنجِی نسخه کوتاه مقیاس مقابل مذهبی (BRCS، پارگامنت، کوینگ و پرز، 2000) در گروهی از بیماران مبتلابه سرطان انجام شد. روش: 155 بیمار سرطانی (119 زن و 36 مرد) به نسخه کوتاه مقیاس مقابله مذهبی پاسخ دادند. به‌منظور تعیین روایی عاملی BRCS از روش­های­ آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و به‌منظور بررسی همسانی ...  بیشتر

2. پاسخ های رفتاری و هیجانی به بیماری ها،غربالگری و روش های پزشکی
مقایسه انتظار از نتیجه درمان جراحی ماستکتومی و پیامد درمانی ادراک شده بر اساس میزان خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه

سیده سامرا حسینی؛ جابر داوودی؛ مجتبی حبیبی؛ ریچارد فیلدینگ

دوره 3، شماره 12 ، دی 1393، ، صفحه 70-83

چکیده
  هدف: ابتلا به سرطان سینه نگرانی­هایی را در افراد مبتلا در مورد درمان، عوارض جانبی، بستری­های بیمارستانی و هزینه­های درمان به­وجود می­آورد که این نگرانی­ها شایع است. از آنجا که خودکارآمدی یکی از فاکتورهای شخصی منحصر به ­فرد است، می­تواند بر توانایی فردی افراد و درک بهتر از این­که چه انتظاری باید قبل، در طول و بعد از ...  بیشتر