با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کدهای شفابخش) بر بهزیستی هیجانی، سرسختی روانشناختی و بهبود بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

ریحانه مصلحی؛ زهره لطیفی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.58904.5210

چکیده
  مقدمه: دیابت شایع‌ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسمی با عوارض مخرب است. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش خود شفابخشی (کدهای شفابخش) بر بهزیستی هیجانی، سرسختی روانشناختی و بهبود بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: این  پژوهش یک مطالعه نیمه‌آزمایشی  دو گروهی (آزمایشی و گواه) سه مرحله ای (پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری) ...  بیشتر

الگوی ارتباطی تاب‌آوری و ذهن‌آگاهی با بهزیستی هیجانی با نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان در بیماران سرطانی

مریم عابدینی؛ بهمن اکبری؛ عباس صادقی؛ سامره اسدی مجره

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1400، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.58344.5172

چکیده
  مقدمه: بیماری سرطان بر جنبه­های مختلف کیفیت زندگی بیمار ازجمله وضعیت روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی الگوی ارتباط ذهن­آگاهی و تاب­آوری با بهزیستی هیجانی با نقش واسطه­ای تنظیم هیجان در بیماران سرطانی بود. روش: روش اجرای این پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. ...  بیشتر

تاثیر هیجانات بر سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت
نقش واسطه‌ای تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطة ارزیابی‌های شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای سلامت در نوجوانان

امید شکری؛ آرزو سیاردوست تبریزی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، ، صفحه 75-100

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه­ای تاب­آوری روان­شناختی در رابطة فرایندهای ارزیابی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رفتارهای سلامت و بهزیستی هیجانی انجام شد. روش: 409 نوجوان پسر به مقیاس چندبُعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)، نسخة تجدید نظر شدة مقیاس ارزیابی تنیدگی (SAM-R)، مقیاس تاب­آوری نوجوان (ARS)، نیمرخ سبک زندگی ...  بیشتر