دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 1-109 
4. تأثیر گروه درمانی شناختی وجودگرا بر افسردگی و امیدواری والدین فرزندان مبتلا به سرطان

صفحه 48-61

بهمن بهمنی*؛ مهدی اسکندری؛ فریبا حسنی؛ فریده دکانه ای فرد؛ عبدالله شفیع آبادی


5. سطوح کلسترول و علائم اختلالات اضطرابی

صفحه 62-78

زینب خانجانی؛ حمید پورشریفی؛ نعیمه ماشینچی عباسی*؛ تورج هاشمی