دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 1-126 
2. نقش طرحواره های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان

صفحه 21-40

مینا مجتبایی؛ هایده صابری؛ عزیزه علیزاده


3. نقش واسطه ای افسردگی در رابطه بین دلبستگی و سبک فرزندپروری با چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان

صفحه 41-52

سیده زهرا علی بخشی؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ مهناز علی اکبری دهکردی


4. اثر بخشی نظم بخشی رفتار برکاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 53-62

شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ نیلوفر زین العابدینی؛ سیده نرگس زین العابدینی


7. ارتباط چاقی و تکانشگری بر ادراک زمان

صفحه 89-98

علیرضا آقایوسفی؛ مجید صفاری نیا؛ حمید رضا ایمانی فر


9. تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه مقیاس مقابلة مذهبی در بیماران سرطانی

صفحه 113-126

معصومه عبدالخالقی؛ امید شکری؛ مریم صفایی؛ راحمه صالحی