دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 7-174 
6. مقایسه امیدواری و تمایلات رفتار جامعه‌پسند در سطوح مختلف پیامدهای مثبت بیماری سرطان

صفحه 95-112

10.30473/hpj.2020.47602.4488

رضا شباهنگ؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ مرضیه شهریاری سرحدی؛ عادله یوسفی سیاکوچه؛ وحید حاجی علیانی