موضوعات = 4. عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
تعداد مقالات: 9
1. بررسی الگوی خوردن هیجانی، بدتنظیمی هیجان، عزت نفس و تکانشگری در بروز اعتیاد غذایی دانشجویان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 132-145

سودابه بساک نزاد؛ نیما عارفی؛ نسرین ارشدی


2. بررسی اثربخشی معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 56-73

ماندانا نیکنام؛ محمد ابراهیم مداحی؛ عبداله شفیع آبادی


3. نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 19-30

نادر حاجلو؛ عیسی جعفری


4. مقایسه ویژگی‌های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 75-86

نازیلا خطیب زنجانی؛ مژگان آگاه هریس


7. مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 82-89

محمدرضا مختاری؛ محمد ناظر؛ احمد علیپور؛ پروین آقامحمدحسنی


8. اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر(تریاک): بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 63-81

مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی*؛ سودابه پاشایی؛ معصومه ظهیری سروری؛ جعفر میرزایی؛ مریم زارع


9. سبک زندگی در سوءمصرف کنندگان مواد و افراد بهنجار: یک مقایسه مبتنی بر آدلری نگری

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 48-62

علیرضا آقایوسفی؛ علی احمدی ازغندی؛ علی حسینایی؛ محمد اورکی؛ اعظم نوفرستی