نویسنده = شیرین صالحی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک‌های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 18-32

مهناز علی اکبری دهکردی؛ شیرین صالحی؛ اکبر رضایی