نویسنده = آدیس کراسکیان موجمباری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان مصون‌سازی در برابر استرس بر سرمایه روان‌شناختی زنان نابارور

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 81-99

10.30473/hpj.2018.37772.3834

فاطمه بهشتیان؛ حسن احدی؛ نیلا علمی منش؛ آدیس کراسکیان موجمباری