نویسنده = پرویز عسگری
تعداد مقالات: 2
1. رابطه سندرم شناختی-توجهی با اضطراب و افسردگی در بیماران سوختگی: نقش میانجی سبک های مقابله با استرس

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 74-91

فاطمه سندی؛ پروین احتشام زاده؛ پرویز عسگری؛ موسی کافی


2. اثربخشی آموزش نوروفیدبک برولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی زنان دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 129-141

ثمینه فتاحی؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ حسن احدی