تعداد مقالات: 324
26. نقش اضطراب و افسردگی در ارزیابی موفقیت جراحی اسلیو

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 7-30

10.30473/hpj.2018.38808.3896

زهرا قنبری؛ زهرا درویزه؛ زهره خسروی


28. جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 7-24

10.30473/hpj.2019.38439.3868

سمیرا جلوداری؛ شیدا سوداگر؛ مریم بهرامی هیدجی؛ بیوک تاجری


29. مدل یابی عوامل روانی-اجتماعی-فرهنگی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های کرونری قلب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 7-25

10.30473/hpj.2019.42262.4135

مائده باقری؛ محمد تقی فراهانی؛ حمیدرضا حسن آبادی


31. ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خودافشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 7-24

10.30473/hpj.2020.41518.4082

آنیتا آذرکلاه؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهریار ندرمحمدی؛ حبیبه سلوت


34. بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی دربرابر استرس بر علائم افسردگی بیماران دیابتی

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 15-30

محمد امیری؛ اصغر آقایی؛ احمد عابدی؛ یداله صفری


36. اثربخشی برنامه آموزش شادی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علایم میگرن

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 17-28

سوسن علیزاده فرد؛ مینا خلیلی؛ مجید صفاری نیا


37. نقش سبک زندگی، سرمایه‌های روانشناختی و رفتارهای خودمراقبتی در پیش‌بینی بهزیستی ذهنی سالمندان دیابتی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 17-38

زیبا برقی ایرانی؛ مسلم رجبی؛ محسن ناظمی؛ محمدجواد بگیان کوله‌مرز


38. مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک‌های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 18-32

مهناز علی اکبری دهکردی؛ شیرین صالحی؛ اکبر رضایی


41. اثربخشی آموزش مدیریت استرس در کاهش علایم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-29

محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ بتول احدی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عادل زاهد


42. تأثیر مداخلات هیجان محور و شناختی بر کاهش استرس بیماران CABG از طریق افزایش فرکانس رزونانسHRV

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 19-41

بهنام بهراد؛ هادی بهرامی احسان؛ رضا رستمی؛ سعید صادقیان


43. نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 19-30

نادر حاجلو؛ عیسی جعفری


47. اثربخشی مداخله تعدیل غذا خوردن هیجانی روی اصلاح غذا خوردن هیجانی و مدیریت وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 21-31

املیا میرزامحمدعلائینی*؛ احمد علیپور؛ احمدعلی نوربالا؛ مژگان آگاه هریس


48. نقش طرحواره های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 21-40

مینا مجتبایی؛ هایده صابری؛ عزیزه علیزاده


50. اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 21-34

سهیلا رحمانی؛ سمانه محمدپور؛ بیژن پیرنیا؛ اسحاق سامخانیان؛ عابد مهدوی